O przedszkolu

Nasze przedszkole istnieje od 1945 roku. Początkowo było ono pod kuratelą Pana Stanieckiego. Następnie przez długie lata kierowała nim Pani Elżbieta Włodarczak, przez krótki okres czasu Pani Elżbieta Frik, dwukrotnie p.o. dyrektora Pani Bronisława Węgrzynowska, a następnie Pani Władysława Budzyna. Od 2002 roku dyrektorem placówki była Pani Alicja Fojt.  Od 2021 roku p.o. dyrektora  jest Pani Edyta Karpińska.

W przedszkolu kadra pedagogiczna stanowi wraz z dyrektorem pięć osób – wszystkie nauczycielki posiadają wysokie kwalifikacje. Zajęciami dodatkowymi finansowanymi przez Gminę są: religia i logopedia, prowadzone przez Panią Beatę Kuszaj (logopeda) i katechetę.
Personel obsługowy to: Intendentka/sekretarka, Kucharka, dwie Panie oddziałowe oraz Pan woźny.

Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 16. Przerwa wakacyjna jest na przełomie lipca i sierpnia.
Czytaj więcej

Aktualności

Wspólnie zebraliśmy 245zł.58gr. Bardzo dziękujemy!!!
Zapraszam do przeczytania Listu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Nasze przedszkole odwiedziła mama Antka Pani Patrycja, która przeczytała "Motylkom" bajkę i wykonała razem z dziećmi pracę plastyczną. Bardzo dzi...
Wszystkim Paniom: Małym, Dużym, Nawet gdy się słońce chmurzy Marzec dzisiaj śle życzenia: Radości, uśmiechu i marzeń spełnienia. Wszystkie Panie i...
To nowy, ogólnopolski program edukacyjny opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiol...

Skontaktuj się z nami

ul. Kolejowa 10
56-330 Cieszków