Historia

Nasze przedszkole istnieje od 1945 roku. Początkowo było ono pod kuratelą Pana Stanieckiego następnie
przez długie lata kierowała nim Pani Elżbieta Włodarczak, przez krótki okres czasu Pani Elżbieta Frik, dwukrotnie p.o. dyrektora Pani Bronisława Węgrzynowska, a następnie Pani Władysława Budzyna.
Od 2002 roku dyrektorem placówki  była Pani  Alicja Fojt.
Od 2021 roku p.o. dyrektora Pani Edyta Karpińska.
Od 2022 roku dyrektorem jest Pani Edyta Karpińska.

W przedszkolu kadra pedagogiczna stanowi wraz z dyrektorem pięć osób – wszystkie nauczycielki posiadają wysokie kwalifikacje.

Zajęciami dodatkowymi finansowanymi przez Gminę są: religia i logopedia, prowadzone przez Panią Beatę
Kuszaj (logopeda) i katechetę.

Personel obsługowy to: Intendentka/sekretarka, Kucharka, dwie Panie oddziałowe oraz Pan woźny.
Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 16.

Przerwa wakacyjna jest na przełomie lipca i sierpnia.

Skontaktuj się z nami

ul. Kolejowa 10
56-330 Cieszków