Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - edycja 2021 r.

Data publikacji:
Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty,
Publiczne Przedszkole w Cieszkowie zostało zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym
w ramach rządowego programu w 2021 r. Kwota wsparcia to 3 000 zł.
Planowany jest głównie zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami.

Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę: 3 750 zł.
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosi: 3 000 zł.
Wkład własny Gminy Cieszków to kwota: 750 zł.

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Skontaktuj się z nami

ul. Kolejowa 10
56-330 Cieszków