Komunikat

Data publikacji:
Drodzy Rodzice,
W zwiazku z sytuacja pandemiczną w kraju przypominamy: 
rodzic/opiekun przyprowadzający lub odbierający dziecko z przedszkola
zoobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej. 

Dziękujemy!

Skontaktuj się z nami

ul. Kolejowa 10
56-330 Cieszków