Prawa dziecka

Mamy prawo do życia

Mamy prawo do własnej osobowości

Mamy prawo do bezpieczeństwa

Mamy prawo do szacunku dla naszych potrzeb

Mamy prawo do wyrażania swoich myśli, uczuć a także być wysłuchanym

Mamy prawo do wychowania bez krzyku, lekceważenia czy poniżenia

Mamy prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, złości, bólu

Mamy prawo być kochanymi takimi jakimi jesteśmy

Mamy prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi

Mamy prawo do wygrywania

Mamy prawo troszczyć się i być przedmiotem troski

Mamy prawo do opieki i ochrony

Mamy prawo do poszanowania własności

Mamy prawo do uzyskiwania odpowiedzi na zadawane Pytania

Mamy prawo do wyrażania własnego zdania, ocen i Sądów

Mamy prawo do oczekiwania szacunku i zrozumienia dla własnych postaw i niechęci do tego co sprawia nam przykrość

Mamy prawo uznawać i akceptować prawa innych wynikających z Karty Praw

Skontaktuj się z nami

ul. Kolejowa 10
56-330 Cieszków