Program zajęć


I. Organizacja grupy

7.00 – 7.45 Schodzenie się dzieci, praca indywidualna

7.45 – 8.00 Ćwiczenia poranne

8.00 – 8.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00 Śniadanie

II. Realizacja zadań edukacyjnych


9.00 – 9.15 Przygotowanie do zajęć

9.15 – 10.15 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją treści podstawy programowej oraz programu

                      wychowania przedszkolnego, praca indywidualna z dzieckiem

10.15 – 10.30 Zabawy dowolne dzieci

10.30 – 11.30 Pobyt na świeżym powietrzu

11.30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

12.00 – 12.30 Obiad

12.30 – 13.00 Odpoczynek – słuchanie muzyki, bajek, opowiadań, przekazywanie informacji rodzicom na temat

                          dziecka, konsultacje

III. Zajęcia popołudniowe

13.00 – 14.00 Dowolne zabawy dzieci wg zainteresowań, gry, zabawy ze śpiewem, rysowanie, malowanie…

13.00 - 14.00 W grupie najmłodszej - leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej

14.00 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku, czynności porządkowe i higieniczne

14.30 – 15.00 Podwieczorek

15.00 – 16.00 Rozmowy indywidualne z rodzicami, konsultacje, gry i zabawy stolikowe, rozchodzenie się dzieci


Skontaktuj się z nami

ul. Kolejowa 10
56-330 Cieszków