Kadra

Alicja Fojt - dyrektor

Anna Żylińska - nauczycielka

Edyta Karpińska - nauczycielka

Dorota Kończak - nauczycielka

Katarzyna Marciszewska - nauczycielka

Beata Kuszaj - logopeda

ks. Piotr Strykowski - katecheta

Skontaktuj się z nami

ul. Kolejowa 10
56-330 Cieszków